Andrzej Kuchta, Pełnomocnik oraz Artur Soboń, zastępca pełnomocnika

Obywatelski Projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej

Inicjatywa związków zawodowych działających na terenie PZL Świdnik

ZZIT Lipiec Metalowcy Sierpień Solidarność

Przygotowaliśmy obywatelski projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to projekt polityczny, liczymy zatem na poparcie ze strony przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, świata nauki czy samorządowców na terenie których działają firmy zbrojeniowe oraz wszystkich pracowników przemysłu obronnego w Polsce. Zwracamy się także z prośbą o poparcie do każdego mieszkańca Polski, któremu zależy na bezpieczeństwie żołnierzy i rozwoju polskiej gospodarki.

 
Projekt zakłada, że jednym z wyznaczników suwerenności państwa jest dysponowanie przez Polskę potencjałem umożliwiającym produkcję określonych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jak również zdolność do jego serwisowania, rozwijania i projektowania. Nie wiążą Polski w tym zakresie żadne przepisy unijne, ponieważ zgodnie z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każde państwo członkowskie może udzielać zamówień w obszarze obronności w taki sposób, aby chronić swoje podstawowe interesy bezpieczeństwa, a zdefiniowanie swoich podstawowych interesów należy do obowiązków danego państwa.

 

Projekt ustawy jest uzupełnieniem polskiego porządku prawnego i zakłada obowiązkowe stosowanie kryterium terytorialności produkcji na terytorium RP, przy udzielaniu zamówień przeznaczonych wyłącznie dla celów wojskowych. Jest to korzystne zarówno dla gospodarki kraju, jak i dla jego systemu obronności. Projekt przewiduje również uprawnienie Rady Ministrów do uchwalenia Narodowych Programów Partnerstwa na Rzecz Obronności (NPPRO), których realizacja powinna opierać się na wykorzystaniu istniejącego na terytorium RP potencjału przemysłowego, tworzonego przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, NPPRO może zostać oparty na innych przedsiębiorcach, w tym zagranicznych, którzy poprzez przeniesienie do Polski zdolności produkcyjnych, udostępnienie know-how, nowych technologii i wiedzy, mogą tworzyć spółki celowe ze spółkami Skarbu Państwa lub z jednostkami sektora finansów publicznych. Ma to na celu stworzenie możliwie największej niezależności od czynników zagranicznych, a sam NPPRO powinien służyć rozwinięciu i wzmocnieniu potencjału obronnego RP.

 
Innymi słowy, zamówienie na dostawy broni, amunicji czy materiałów wojennych dla polskiej armii powinno być udzielone w pierwszej kolejności podmiotowi polskiemu, jeżeli posiada takie zdolności wytwórcze, natomiast podmiot zagraniczny, może być dopuszczony tylko wtedy, gdy po pierwsze krajowy podmiot nie posiada takich możliwości, a po drugie uruchomi w Polsce faktyczną działalność wspólnie z innym podmiotem polskim. Z dostaw sprzętu na potrzeby polskich sił zbrojnych nie będą korzystały firmy zagraniczne, których wkład w rozwój polskiego przemysłu obronnego kończy się na obietnicach. Minister Obrony Narodowej dostanie natomiast skuteczne narzędzie do realizacji programu modernizacji polskiej armii w sposób najbardziej korzystny dla żołnierzy i dla naszej gospodarki.

 
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

PełnomocnikPodpis Andrzeja Kuchty
Zastępca PełnomocnikaPodpis Artura Sobonia

Materiały do pobrania

Obywatelski projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej


Postanowienie Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej


Formularz do zbierania podpisów


Skład komitetu


Podpisy można przesyłać na adres:

Artur Soboń
Urząd Miasta Świdnik
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15
21-040 Świdnik

Andrzej Kuchta
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" WSK „PZL-Świdnik" S.A.
al. Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik

Media o Projekcie

  • Wymóg produkcji uzbrojenia w Polsce – obywatelski projekt ustawy trafił do Sejmu

    Złożony w  Sejmie przez związkowców NSZZ Solidarność PZL-Świdnik i przedstawicieli miasta Świdnik obywatelski projekt ustawy "o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej", ma na celu zwiększenie udziału polskiego przemysłu obronnego w modernizacji sił zbrojnych i wzmocnienie kompetencji MON w zakresie jego egzekwowania. Wszystko to w ramach słynnego art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  • Obywatelska walka o przemysł zbrojeniowy

    W miniony czwartek do marszałka sejmu został złożony przygotowany w Świdniku obywatelski projekt ustawy „o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej”. – W skrócie jej celem jest zobowiązanie rządu do dokonywania zakupów sprzętu wojskowego w polskich firmach, o ile oczywiście jest to możliwe – mówi Artur Soboń, sekretarz miasta Świdnik, współautor projektu. Nowe prawo ma zapobiec kontrowersjom, które od kilku miesięcy towarzyszą przetargowi na śmigłowce dla armii. O projekcie ustawy związkowcy z PZL-Świdnik informowali dwa tygodnie temu.
  • Polski przemysł obronny pod ochroną

    Szef MON dostanie skuteczne narządzie do zabezpieczenia interesów polskiej armii w zakresie produkcji i dostaw broni na naszym terytorium Polski, w zakresie określonym przez polski rząd. Przewiduje to obywatelski projekt ustawy „o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego RP”, złożony w czwartek do marszałka Sejmu. Pomysłodawcy, Andrzej Kuchta, szef Solidarności w PZL-Świdnik oraz Artur Soboń, sekretarz miasta Świdnik, szef klubu PiS w sejmiku woj. lubelskiego, zamierzają w ciągu trzech miesięcy zebrać w całym kraju 100 tys. podpisów, tak, by projektem ustawy mógł zająć się nowy Sejm.

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe
Akceptuję politykę prywatności
Facebook Artur Soboń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez www.przemyslobronny.pl w celach, związanych z korzystaniem z usługi „Formularz kontaktowy”, prowadzonej przez www.przemyslobronny.pl. Zapoznałem się z przysługującym mi prawem dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawienia oraz mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, czego konsekwencją będzie usunięcie mojego adresu e-mail i danych z bazy kontaktów www.przemyslobronny.pl. Administrator danych nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych personalnych oraz adresowych osób, które korzystają z jego usług.
X